Gabinet Logopedyczny ,,Logos"
 
 
Zakres usług

Diagnoza

Obejmuje badanie  rozwoju mowy oraz ocenę  poziomu  rozwoju funkcji poznawczych dziecka.

Wczesna interwencja  logopedyczna

Obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną dzieci od  2 roku życia oraz  terapię polegającą na stymulacji zdolności poznawczych, językowych i motorycznych.

        

         Terapia logopedyczna

        Terapia wad wymowy

        - sygmatyzm (seplenienie)-nieprawidłowa wymowa głosek: s,z,c,dz,  ś,ź,ć,dź,  sz,ż,cz,dż

        - rotacyzm (reranie)-nieprawidłowa wymowa  głoski r

        - dyslalia całkowita-nieprawidłowa wymowa  kilku głosek, co powoduje, że mowa dziecka jest  niezrozumiana

        - kappacyzm i gammacyzm-nieprawidłowa wymowa głosek k i g

        - lambdacyzm-nieprawidłowa wymowa głoski 

        -  nieprawidłowa wymowa głosek w i f

 

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji 

- nauka mowy, która się nie wykształciła (alalia)

- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy (opóźniony rozwój mowy)

-kształtowanie systemu językowego u dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem

- rozwijanie systemu językowego u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

 Profilaktyka i terapia dysleksji

ćwiczenia funkcji poznawczych ważnych ze względu na opanowanie przez dziecko umiejętności czytania i pisania

- ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z zakresu czytania i pisania oparte na metodzie symultaniczno-sekwencyjnej

Nauka czytania 

Wykorzystanie metody symultaniczno-sekwencyjnej  prof.J.Cieszyńskiej.